1.  

      

  Jsme sportovní klub, který se zabývá   volnočasovými aktivitami, rehabilitací a výukou plavání tělesně postižených lidí s vrozenými vadami, získanými vadami a po úrazech

 Této činnosti se věnujeme od roku 2001.

 2001 až 2007 pod hlavičkou o.s. Kontakt bb.

Od roku 2007 až po současnost jako samostaná činnost pod Otevřená Okna z.ú.

Našeho programu se v současné době zúčastňuje 32 klientů. Program probíhá jednou týdně 1,5 hodiny a dvakrát týdně 1 hodina na plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Pod dohledem vyškoleného instruktora a dobrovolníků (celkem 15 studentů) ze Střední zdravotnické školy v J. Hradci a Gymnázia v Jindřichově Hradci.

  Naši klienti jsou ve věku od 5 do 37 let. Většinu tvoří děti s dětskou mozkovou obrnou, další - kombinované vady, paraplegie dolních končetin,nevidomí,roztroušenou sklerózou, distr. svalstva a po úrazech.

  •   Pořádáme pravidelně plavecké závody tělesně postižených sportovců Vajgarský KAPR,
  •  Letní desetidenní tábor
  •  Pobytové víkendové  akce i pro dobrovolníky (školení, airsoft, výpomoc na akcích pořádaných jinými organizacemi)
  •  Plavecké závody Jihlavský Ježek
  • Plavecké závody v Kutné Hoře
  •  Účast na otevřených mistrovství ČR .- plavecké závody handicapovaných sportovců

 Naší činnost finančně podporuje Město J.Hradec, ale větší část dotací je ze soukromého sektoru. Jak finanční tak i formou věcných darů.

 

Naše činnost je co do množství poskytovaných služeb a hlavně výuky plavání v regionu ojedinělá.

 

 

 

  Za SK Kapři Jindřichův Hradec vedoucí SK Ivan Jůna

  Mob: 776225034

  ivan.juna@email.cz

 

                                                                              

 

 Nadační fond RBB Invest