Letní sportovní soustředění na deset dní téma Gladiátoři

24.06.2015 19:01

 

2.7 - 11.7. 2015 Pluhův Žďár Gladiátoři

Handicapované děti a mladí dospělí mají málo možností aktivního vyžití volného času, sportovních a pobytových akcí. Nemohou jako zdravé děti jezdit na běžné tábory, na hory, sportovní soustředění... Pro některé je to bez cizí pomoci dokonce zcela nereálné. Naším cílem je připravit jim sportovní soustředění šité na míru, naplněné sportem, plaváním a hrami v jindřichohradeckém bazénu, rehabilitací, kolektivními sportovními hrami, kondičním cvičením, chůzí apod. Sportovní soustředění dá handicapovaným lidem možnost aktivně prožít 10 dnů, vyzkoušet si různé sportovní aktivity jinak, než pouze s rodiči, nebo s osobami, které o ně pečují. Je též částečným krokem k osamostatňování se těchto dětí a mladých lidí a hledání jejich možností ve sportovním světě. Na závěr soustředění účastníci budou mít též možnost mezi sebou poměřit síly v závěrečném závodu. Chceme dát těmto lidem pocit úspěchu a toho, že něco dokáží.